Missie en Visie

Missie

Sine Dubio Consultancy ondersteunt mensen en organisaties .
o.a. in het adequaat omgaan met ongewenst gedrag, zonder twijfel!.
Van preventie tot nazorg.
Wij bieden hiertoe diverse producten en diensten;

  • Agressie (preventie) training.
  • Individuele- en teamcoaching.
  • Managementondersteuning.
  • Implementatie meldcode Huiselijk Geweld/kindermishandeling.
  • Opvang na (ernstige) incidenten.
  • Extern Vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag.
  • Bemiddelaar/Onderhandelaar.
  • Spreker/Dagvoorzitter congressen en symposia.

Visie

Sine Dubio betekent letterlijk: “zonder twijfel” .
Door Gedachten, Gevoelens en Gedrag te verkennen en beter in balans te brengen met sterke eigenschappen van u en uw eigen organisatie, worden oplossingen aangereikt en geïmplementeerd. Door onze aanpak verdwijnt de twijfel , die vaak blokkerend werkt bij veranderingsprocessen.
Dit kan op individuele basis, echter in teamverband bieden wij ook zeer effectieve trainingen aan op dit gebied.
Wij geloven in de meerwaarde van netwerken. Wij werken dan ook intensief samen met diverse partners, die zich bezighouden met trainen van medewerkers in het effectiever omgaan met ongewenst gedrag. Door samenwerking met Sine Dubio Consultancy , bieden wij u de kans maximaal te profiteren van ons netwerk.

Neem direct contact op

Ook nieuwsgierig wat Sine Dubio Consultancy voor u kan betekenen? Neem contact op en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren!

Back to Top