Over ons

Willem van’t Hof. (Directeur Sine Dubio Consultancy).

Ondersteunt al bijna 25 jaar professionals in organisaties in heel Europa in het adequater omgaan met ongewenst gedrag en het oplossen van conflicten in teams en organisaties. Hij was onder meer operationeel leidinggevende van de geneeskundige hulpverlening bij vele ernstige incidenten en ongevallen, waaronder het vliegtuigongeval van Turkisch Airlines en treinongevallen op het spooremplacement te Amsterdam. Hierdoor kan hij beschouwd worden als een ervaren en gedreven crisismanager.

Onder andere werkzaam bij:

  • Psychiatrische klinieken in Zwitserland, Duitsland, België, Oekraïne en Nederland.(senior trainer/consultant)
  • Scholen voor Voortgezet Onderwijs. (trainer agressiepreventie)
  • Diverse Psychiatrische Afdelingen algemeen Ziekenhuis.( coördinator Bedrijfs Opvang Team)
  • Regionale Ambulance Voorzieningen.(instructeur/agressie interventie trainer)
  • Officier van Dienst Geneeskundig en Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg bij diverse multidisciplinaire crisisorganisaties. (GHOR/Brandweer/Politie en Gemeenten).
  • Vertrouwenspersoon bij:
    • GGD
    • Regionale Brandweer.

Werkervaring

Clustermanager Infectieziektebestrijding GGD.

Teammanager Kliniek voor Intensieve Behandeling van sterk gedragsgestoorde en agressieve psychiatrische patiënten.

Senior trainer Controle en Fysieke Beheersing. (CFB®) in Europa.

Europees Consultant RADAR-methode® .

Leidinggevende en Instructeur Ambulancedienst Amsterdam.

Leidinggevende Ambulancedienst Kennemerland.

Ad interim hoofd GHOR Kennemerland.

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en Officier van Dienst Geneeskundig.

Seniorverpleegkundige OLVG.

 

Opleiding

Psychologie Arbeid en Organisatie.

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Ambulanceverpleegkundige.

Babylanceverpleegkundige VUMC.

Verpleegkundige A en B en Intensive Care.

Masterclass Spoedzorg, Julius centrum UMC Utrecht.

Diverse managementopleidingen.

2e Dan houder Ju Jitsu.

 

Back to Top