Opvang na (ernstige) incidenten

Beschrijving

Een medewerker is betrokken geweest bij een (ernstig) incident. Een ongeval, beroving of vechtpartij. Ongewone gebeurtenissen, die niet alledaags zijn. Daardoor hebben ze vaak allerlei vervelende gevolgen. Slapen gaat minder goed, men heeft terugkerende dromen, vermijd situaties die doen terugdenken aan de gebeurtenis. Zelfs de samenwerking in een team kan er door verstoord zijn geraakt. Langdurig arbeidsverzuim kan het gevolg zijn met alle nadelen die daarbij horen.

Door aan dergelijke ervaringen op een gestructureerde wijze aandacht te besteden, via ons drie stappenmodel, kunnen verschijnselen verminderen en zelfs geheel verdwijnen.

  1. Reconstructie.
  2. Normalisatie.
  3. Integratie.

De betrokkenen zullen zich erkend voelen en krijgen tevens voorlichting over traumaverwerking, Door een beproefde en gestructureerde aanpak, waarmee inmiddels honderden professionele hulpverleners zijn geholpen treed een vermindering van klachten op.

Onze aanpak filtert tevens uit, of er behoefte is aan meer gespecialiseerde psychologische hulp. In het geval van verstoorde traumaverwerking, zullen wij doorverwijzen naar professionele hulpverleners in de GGZ.

Sine Dubio als onderhandelaar?

Specifieke vraag wat Sine Dubio kan betekenen? Neem snel contact met ons op.

Details

Client: Diverse bedrijven (zie slideshow)

Tags: Zelfredzaamheid

View Project
Back to Top