Preventie

Wij zijn specialist op het gebied van het in kaart brengen van Risico’s op het gebied van agressie en geweld. Aan de hand van een specifieke  Risico Inventarisatie en Evaluatie op dit terrein adviseren we u en uw medewerkers over te voeren beleid.

Een dergelijke analyse kan ook door ons uitgevoerd worden op diverse specifieke andere terreinen:

  • pesten  op school/werk.
  • seksuele intimidatie t/m seksueel geweld.
  • automutilatie/zelfbeschadiging t/m suïcidepreventie.

Meer weten over preventie?

Projecten
Back to Top