Dat was de centrale vraag op het Congres dat werd gehouden op 16 februari 2010, in Amsterdam Onderwerpen die werden behandeld varieerden van de cognitieve barrières die er in een mens, en dus ook in een hulpverlener zijn, als het gaat om het benutten van zelfredzaamheid. Prof. Dr. Melly Oitzel, belichtte dit onderwerp vanuit de…

Read More →