Archive for: december, 2013

Wat doe je….wegsturen of samenwerken?

Dat was de centrale vraag op het Congres dat werd gehouden op 16 februari 2010, in Amsterdam Onderwerpen die werden behandeld varieerden van de cognitieve barrières die er in een mens, en dus ook in een hulpverlener zijn, als het gaat om het benutten van zelfredzaamheid. Prof. Dr. Melly Oitzel, belichtte dit onderwerp vanuit de…

Read More →

Zelfredzaamheid vanuit ambulanceperspectief

Congres georganiseerd door de brandweer Amsterdam-Amstelland, waar ik een voordracht heb mogen houden over het onderwerp: “Zelfredzaamheid vanuit ambulanceperspectief” als onderdeel van de campagne; “watdoeje.nl” in het kader van de participatie maatschappij.

Training omgaan met pesten voor docenten

Diverse scholen voor moeilijk opvoedbare kinderen in heel Nederland zijn bezocht, waar we docententeams trainen in het omgaan met pesten.

Voordracht openingscongres

Openingscongres psychiatrische kliniek voor sterk gedragsgestoorde en agressieve psychiatrische patiënten in Sint Job in’t Goor (België). Hier heb ik een voordracht gehouden over de wijze waarop in Nederland de Klinieken voor Intensieve Behandeling zijn ontstaan. (S.G.A.-kliniek).

Agressie tegen de politie

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs,…

Read More →

Afspraken tegen agressie op het spoor

Gelezen op CNVVakmensen.nl Afgelopen week hebben bonden en NS gesproken over maatregelen die genomen kunnen worden om agressie tegen treinpersoneel tegen te gaan. Het totaal aan afspraken kunt u lezen in de bijlage. De afspraken betreffen in hoofdlijnen de volgende punten: Tijdelijk meer inzet van teams van S&V op de treinen. Daartoe wordt de komende…

Read More →

Agressie in de zorg

Agressie in de zorg is voor veel verpleegkundige of verzorgende niets nieuws. De kans is groot dat ook jij in de werk te maken hebt met agressie. In 2006 gaf 47% van de zorgprofessionals aan in hun werk wel eens geïntimideerd te zijn. 34% werd geconfronteerd met lichamelijk geweld. Dat is aanzienlijk vaker dan mensen…

Read More →

Onderhandelaar bij bedrijf X

Bij een niet nader te noemen bedrijf (alleen op aanvraag), is Sine Dubio geregeld actief als onderhandelaar. In 9 van de 10 gevallen met een positieve uitkomst!  

Back to Top