Afspraken tegen agressie op het spoor

Gelezen op CNVVakmensen.nl

Afgelopen week hebben bonden en NS gesproken over maatregelen die genomen kunnen worden om agressie tegen treinpersoneel tegen te gaan. Het totaal aan afspraken kunt u lezen in de bijlage.

De afspraken betreffen in hoofdlijnen de volgende punten:

  • Tijdelijk meer inzet van teams van S&V op de treinen. Daartoe wordt de komende weken 80 fte uit de DTP vrijgemaakt. Daarmee kan ook de controle op zwartrijden, wat een van de belangrijkste oorzaken is van agressie, zo maximaal mogelijk worden opgevoerd.
  • Bonden en werkgever hebben gezamenlijk geconstateerd, dat de nadruk bij Service & Veiligheid teveel heeft gelegen op service. We zijn van mening dat de focus meer moet komen te liggen op veiligheid. Daarom zal voortaan gesproken worden over Veiligheid & Service.
  • In alle regio’s worden de afspraken met de regiopolitie tegen het licht gehouden en waar nodig verduidelijkt. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de normtijden.
  • Vanuit werkgever en bonden zal een gezamenlijk signaal gaan naar de minister van justitie om aandacht te vragen, dat er ook in de nieuwe politieorganisatie voldoende aandacht blijft voor ondersteuning van het spoor.
  • Er wordt een landelijke campagne uitgerold over de gevolgen van agressie en geweld op mensen met een publieke taak.
  • De S&V-teams bestaan bij voorkeur uit vier personen waaronder twee met BOA-   bevoegdheid.
  • In plaats van eenmaal per maand gaat de komende maanden de frequentie van het veiligheidsoverleg in de PE’s omhoog naar tweemaal per maand.

De hoofdlijnen van de afspraken hebben we hiermee te pakken. Zoals gezegd, in de bijlage vindt u alle afspraken zoals die tussen NS en bonden op papier zijn gezet. Uiteraard realiseren wij ons dat hiermee de agressie niet voorbij is. Was het maar waar, maar we hopen hiermee wel afspraken te hebben gemaakt die een bijdrage leveren om de agressie te verminderen.

Posted on december 22, 2013 in Projecten

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top